ישנן עבודות תחזוקה מתוכננות אשר עשויות להשפיע על השירותים שלנו. פרטים נוספים
$12.99 USD
חודשי
$5.00 דמי התקנה
Content Delivery Network - CDN Services
With servers located in 5 continents, including the major cities in the United States, which operates from 52 edge locations. A CDN is essential, a network of geographically dispersed servers. Each CDN node (also called Edge Servers) caches the static content of a site like the images, and other files. Since the majority of an end-user's page load time is spent on retrieving this content, this method increase the page load and overall experience because when a user requests your site, the node closest in proximity to user will deliver the static content, ensuring the shortest distance for the data to travel (reduced latency), therefore providing the fastest site experience.
$10.00 USD
חודשי
$15.00 דמי התקנה
Amazon Simple Storage Service - S3 Bucket

Powered by WHMCompleteSolution